Diệu Ngô

Micheal Porter Jr. Có thể trở thành người tạo ra sự khác biệt cho Nugget

Kế tiếp1 trên 4Bài trước Sử dụng ← → (mũi tên) để duyệt Michael Porter Jr., Denver Nuggets (Ảnh của David Berding/Getty Images) Chà, chúng tôi nghĩ Minnesota Timberwolves sẽ là một đối thủ xứng tầm với Denver Nuggets, và chúng tôi đã đạt được điều ước của mình sau khi Bầy sói hủy diệt…

Đọc thêm