Diệu Ngô

Top 5 core trẻ tại NBA sau Draft

Kế tiếp1 trên 5Bài trước Sử dụng ← → (mũi tên) để duyệt Charlotte Hornets bảo vệ Bóng LaMelo (1) Tín dụng: Nell Redmond-USA Thể thao HÔM NAY NBA Draft 2023 chứng kiến ​​một lớp tài năng trẻ mới tham gia giải đấu, bao gồm hai lượt chọn nữa cho Detroit Pistons. Trong với cái…

Đọc thêm