Clippers nên ghi nhớ Timberwolves

LA Clippers hiện đang gặp khủng hoảng danh tính. Trước khi đưa James Harden vào, vai trò của từng người trong danh sách đã được xác định rõ ràng và mọi người dường như hiểu rõ về trách nhiệm của mình trong cả hai mặt tấn công và phòng thủ. Bây giờ, mọi chuyện càng…

Đọc thêm