8 cầu thủ rời LA Clippers quá sớm

Kế tiếp1 trên 8Bài trước Sử dụng ← → (mũi tên) để duyệt Mặc dù thua Phoenix Suns năm trận sau mùa giải này, LA Clippers là một trong những tổ chức thành công hơn ở NBA trong thập kỷ qua. Họ có số trận thắng nhiều thứ năm trong bất kỳ nhượng quyền thương…

Đọc thêm