NBA Draft: Pacers thông báo tập luyện trước dự thảo đáng ngạc nhiên

Indiana Pacers đang chuẩn bị cho dự thảo quan trọng nhất của họ trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, nó có thể quyết định sự thành công của quá trình xây dựng lại hiện tại và tương lai ngắn hạn của nhượng quyền thương mại. Và trong khi một số triển vọng nhất định, chẳng…

Đọc thêm