Tuyên bố của Pritchard về kế hoạch của Pacers sẽ khiến người hâm mộ bất ngờ

Vì Indiana Pacers đã đạt được những bước tiến lớn trong cả năm đầu tiên xây dựng lại cốt lõi hiện tại, kỳ vọng hợp lý là họ sẽ thực hiện một cách tiếp cận khiêm tốn hơn để xây dựng đội và thúc đẩy làn sóng phát triển nội bộ hữu cơ trong suốt…

Đọc thêm