Ngôi sao của Pacers thể hiện khiếu hài hước của mình trong một dòng tweet hài hước

Đó là mùa giải thưởng NBA, và do đó, kết quả bỏ phiếu và giải thưởng mới sẽ xuất hiện gần như mỗi ngày. Tuần này, kết quả cho các đội Phòng thủ toàn diện tại NBA đã được công bố và phần lớn, kết quả như mong đợi (chắc chắn không tính đến kết…

Đọc thêm